Dairy products Brest region

 

 

OJSC “Byelovezhskiye Syry”

http://belcheese.by

 • cheeses
 • soft cheeses
 • butter
 

JSC «Berioza Cheese-producing Plant»

Republic of Belarus, Brest region,
Bereza, Swerdlova st., 28

http://www.cheese.by

 • Cheese
 • Butter
 • Dairy products
 • Ice Cream
 • Dry dairy products
 

JSC “Kobrin Butter and Cheese making Factory”

Republic of Belarus, Brest region,
Kobrin, st. Soviet, 128

http://www.kobrincheese.com

 • Cheese
 • Ice-cream
 • Whole milk products
 • Yogurt
 • Sour-milk products
 • Mayonnaise
 • Butter
 • Processed Cheese
 • Sour cream
 • Sauces, mustard
 • Curds, Soft cheeses
 • Dry milk cheese whey
 

JSC «Luninets dairy factory»

Davydova str., 2, Luninets, Brest region, BELARUS

http://lncmilk.by

 • Milk
 • Kefir
 • Cottage cheese
 • Sour cream
 • Cream-cheese «Dream»
 • Yogurt
 • Butter «Krestyanskoye»
 • Skimmed milk
 

JPC “Liakhovichi Milk Factory”

ul.Sovetskaya, d.79,g.Lyahovichi,Brestskaya obl.

http://molzavod.by

 • Milk products (Milk, Kefir, Sour cream, Cheese, Milk whey, Maslyanka, Buttermilk)
 • Processed cheese
 • Dessert products
 • Cream
 • Butter
 • Casein and whey powder
   
 

JSC “Pruzhany Milk Factory”

26, Gorin-Kolyada str., 225133
Pruzhany, Brest region, Republic of Belarus

http://www.prjmilk.by

 • Butter
 • Cheese
 • Dry products
 

JSC «Savushkin product»

Janka Kupala str. 118, Brest, Republic of Belarus

http://savushkinproduct.com

 • Butter
 • Cheese
 • Cottage cheese
 • Curd dessert
 • Curds
 • Yogurts, Dense yogurts, Drinking yogurts
 • Fermented dairy drinks
 • Juice
 • Kefir
 • Milk, Milk cocktail
 • Mors, Nectar
 • Processed cheese
 • Prostokvasha, Ryazhenka
 • Soft drink
 • Sour cream
 • Spread
 • Whey drinks